Casting Crowns - East to West แปลเพลงสากล

East to West เป็นเพลงที่บันทึกโดยนักร้องคริสเตียนวง Casting Crowns เขียนโดย Mark Hall และ Bernie Berms ฉันได้ถูกเผยแพร่จากวงในปี 2007 ในอัลบั้ม The Altar and the Door โดยในเนื้อเพลงนั้นจะพูดในเรื่องแนวคิดของการให้อภัย เพลงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิจารณ์เพลง และได้รับสองรางวัลใน 39th GMA Dove Awards: Song of the Year และ Pop/Contemporary เพลงแห่งปี นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสำหรับ Grammy Award for Best Gospel Performance ที่ 51st Grammy Awards วันนี้เราจะมาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

Here I am lord and I'm drowning
In your sea of forgetfulness
The chains of yesterday surround me
I yearn for peace and rest
I don't want to end up where you found me
And it echoes in my mind
Keeps me awake tonight

ฉันอยู่ตรงนี้พระผู้เป็นเจ้าและฉันกำลังจะจมน้ำ
ในทะเลแห่งการถูกลืมของคุณ
ห่วงโซ่ของเมื่อวานล้อมรอบฉัน
ฉันโหยหาความสงบและการพักผ่อน
ฉันไม่อยากจะจบลงเมื่อคุณพบฉัน
และมันดังก้องในหัวของฉัน
ทำให้ฉันตื่นขึ้นมาในกลางดึก

I know you've cast my sin as far
As the east is from the west
And I stand before you now
As though I've never sinned
But today I feel like I'm just one mistake away
From you leaving me this way

ฉันรู้ว่าคุณได้โยนความบาปของฉันออกไปไกล
จากตะวันตกไปยังตะวันออก
และฉันยืนอยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้
ราวกับว่าฉันไม่เคยทำบาป
แต่ทุกวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันแค่เป็นคนที่ผิดพลาด
จากการที่คุณปล่อยให้ฉันเดินมาทางนี้

Jesus, can you show me just how far the east is from the west?
Cause I can't bear to see the man I've been
Rising up in me again
In the arms of your mercy I find rest
You know just how far the east is from the west
From one scarred hand to the other

พระคริสต์ คุณสามารถแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมว่าจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั้นไกลเท่าไหร่
เพราะฉันไม่สามารถทนต่อการเห็นชายคนนั้นที่ฉันเคยเป็น
ทำให้ฉันลุกขึ้นมาอีกครั้ง
ในอ้อมแขนแห่งความเมตตาของคุณฉันพบว่ามันคือที่พักผ่อน
คุณรู้ไหมว่าทิศตะวันออกนั้นห่างไกลจากทิศตะวันตกมาแค่ไหน
จากหนึ่งมือที่เคยเป็นแผลได้ลุกลามไปอันอื่น

I start the day, the war begins
Endless reminding of my sin
And time and time again
Your truth is drowned out by the storm I'm in
Today I feel like I'm just one mistake away
From you leaving me this way

วันเริ่มต้นวันใหม่ สงครามก็ได้เริ่มต้นขึ้น
มีการเตือนถึงความบาปของฉันที่ไม่สิ้นสุด
และตลอดเวลาและตลอดเวลา
ความจริงของคุณถูกกลบไปโดยพายุที่ฉันอยู่ข้างใน
วันนี้ ฉันรู้สึกว่าฉันมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผิดพลาด
จากการที่คุณปล่อยฉันให้เป็นแบบนี้

Jesus, can you show me just how far the east is from the west?
Cause I can't bear to see the man I've been
Rising up in me again
In the arms of your mercy I find rest
You know just how far the east is from the west
From one scarred hand to the other

พระคริสต์ คุณสามารถแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมว่าจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั้นไกลเท่าไหร่
เพราะฉันไม่สามารถทนต่อการเห็นชายคนนั้นที่ฉันเคยเป็น
ทำให้ฉันลุกขึ้นมาอีกครั้ง
ในอ้อมแขนแห่งความเมตตาของคุณฉันพบว่ามันคือที่พักผ่อน
คุณรู้ไหมว่าทิศตะวันออกนั้นห่างไกลจากทิศตะวันตกมาแค่ไหน
จากหนึ่งมือที่เคยเป็นแผลได้ลุกลามไปอันอื่น

I know you've washed me white
Turned my darkness into light
I need your peace to get me through
To get me through this night

ฉันรู้ว่าคุณได้ชำระล้างฉันให้ขาวสะอาด
เปลี่ยนความมืดมิดของฉันให้เป็นความสว่าง
ฉันต้องการความสงบของคุณเพื่อทำให้ฉันผ่านพ้น
ทำให้ฉันผ่านพ้นคืนนี้ไป

I can't live by what I feel
About the truth your word reveals
And I'm not holding onto you
But you're holding onto me
You're holding onto me

ฉันไม่สามารถอยู่โดยสิ่งที่ฉันรู้สึก
เกี่ยวกับความจริงจากคำพูดที่คุณเผยออกมา
และฉันไม่ได้กำลังยึดคุณไว้
แต่คุณกำลังยึดฉันไว้
คุณกำลังยึดฉันไว้

Jesus, can you show me just how far the east is from the west?
Cause I can't bear to see the man I've been
Rising up in me again
In the arms of your mercy I find rest
You know just how far the east is from the west
From one scarred hand to the other

พระคริสต์ คุณสามารถแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมว่าจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกนั้นไกลเท่าไหร่
เพราะฉันไม่สามารถทนต่อการเห็นชายคนนั้นที่ฉันเคยเป็น
ทำให้ฉันลุกขึ้นมาอีกครั้ง
ในอ้อมแขนแห่งความเมตตาของคุณฉันพบว่ามันคือที่พักผ่อน
คุณรู้ไหมว่าทิศตะวันออกนั้นห่างไกลจากทิศตะวันตกมาแค่ไหน
จากหนึ่งมือที่เคยเป็นแผลได้ลุกลามไปอันอื่น

Just how far, the east is from the west, just how far
From one scarred hand to the other
You know just how far, the east is from the west, just how far
From one scarred hand to the other

ไกลแค่ไหน ทิศตะวันออกจากทิศตะวันตก ไกลแค่ไหน
จากหนึ่งมือที่เคยเป็นแผลได้ลุกลามไปอันอื่น
คุณรู้ไหมว่าทิศตะวันออกนั้นห่างไกลจากทิศตะวันตกมาแค่ไหน ไกลแค่ไหน
จากหนึ่งมือที่เคยเป็นแผลได้ลุกลามไปอันอื่น