Christina Aguilera – Fall In Line ft. Demi Lovato แปลเพลงสากล

Fall In Line นั้นเป็นเพลงของนักร้องและนักเขียนเพลงชาวอเมริกัน Christina Aguilera และได้ร่วมร้องกับนักร้องชาวอเมริกันอย่าง Demi Lovato เพลงได้ถูกเปิดตัวใน 16 พฤษภาคม 2018 เป็นซิงเกิลที่หกของอัลบั้มสตูดิโอของเธอ Liberation (2018) เพลงได้เขียนโดย Jonny Simpson, Mark Williams, Audra Mae, Christina Aguilera, Jon Bellion และ Raul Cubina เนื้อร้องของเพลงนั้นเป็นบทกวีที่พูดถึงการให้อำนาจและสิทธิ์ของผู้หญิงที่จะทำอะไรได้ตามความฝันของตัวเอง ไม่ใช่ทำตามความคาดหวังของสังคม วันนี้เราจะมาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

Little girls, listen closely
'Cause no one told me
But you deserve to know
That in this world, you are not beholden
You do not owe them
Your body and your soul

สาวน้อยทั้งสอง ตั้งใจฟังนะ
เพราะไม่มีใครบอกฉัน
แต่คุณสมควรจะได้รับรู้
ว่าในโลกนี้ คุณไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใคร
คุณไม่ได้เป็นหนี้พวกเขาเลย
ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของคุณ

All the youth in the world will not save you from growing older
And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

ความหนุ่มสาวทั้งหมดในโลกนี้ จะไม่ช่วยคุณจากการที่คุณได้เติบโตขึ้น
และความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเด็กหญิง มันล้ำค่าเกินกว่าที่จะขโมยมาจากเธอ

It's just the way it is
And maybe it's never gonna change
But I got a mind to show my strength
And I got a right to speak my mind
And I'm gonna pay for this
They're gonna burn me at the stake
But I got a fire in my veins
I wasn't made to fall in line
No, I wasn't made to fall in line, no

มันแค่เป็นไปตามทางของมัน
และบางทีมันอาจจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันก็มีใจที่จะแสดงพลังของฉัน
และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดของฉัน
และฉันจะชดใช้สำหรับสิ่งนี้
พวกเขากำลังจะเผาฉันที่เสาเข็ม
แต่ฉันก็มีไฟในสายเลือดของฉัน
ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร
ไม่ ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร ไม่

Show some skin, make him want you
'Cause God forbid you
Know your own way home
Ask yourself why it matters
Who it flatters
You're more than flesh and bones

แสดงผิวบางส่วน ที่จะทำให้เขาชอบคุณ
เพราะพระเจ้าห้ามคุณ
รู้จักทางกลับบ้านของคุณ
ลองถามคุณเองว่าทำไมมันจึงสำคัญ
ใครที่มันช่างประจบ
คุณเป็นมากกว่าเนื้อและกระดูก

All the youth in the world will not save you from growing older
And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

ความหนุ่มสาวทั้งหมดในโลกนี้ จะไม่ช่วยคุณจากการที่คุณได้เติบโตขึ้น
และความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในเด็กหญิง มันล้ำค่าเกินกว่าที่จะขโมยมาจากเธอ

It's just the way it is
And maybe it's never gonna change (no)
But I got a mind to show my strength (my strength)
And I got a right to speak my mind (my mind)
And I'm gonna pay for this (pay, pay)
They're gonna burn me at the stake (stake)
But I got a fire in my veins (veins)
I wasn't made to fall in line (line)
No, no, I wasn't made to fall in line
No, we weren't made to fall in line, oh

มันแค่เป็นไปตามทางของมัน
และบางทีมันอาจจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันก็มีใจที่จะแสดงพลังของฉัน
และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดของฉัน
และฉันจะชดใช้สำหรับสิ่งนี้
พวกเขากำลังจะเผาฉันที่เสาเข็ม
แต่ฉันก็มีไฟในสายเลือดของฉัน
ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร
ไม่ ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร
ไม่ ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร โอ้

Yea, two, three
Right — two, three
Shut your mouth
Stick your ass out for me
March — two, three
Two, three
Who told you you're allowed to think?
Yea, two, three
Right — two, three
Shut your mouth
Stick your ass out for me
March — two, three
Two, three
Who told you you're allowed to think?

ใช่ สอง สาม
ถูกต้อง สอง สาม
หุบปากของคุณ
ลุกขึ้นมาเดินกับฉัน
เดินขบวน สอง สาม
สอง สาม
ใครกันที่บอกคุณว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคิด
ใช่ สอง สาม
ถูกต้อง สอง สาม
หุบปากของคุณ
ลุกขึ้นมาเดินกับฉัน
เดินขบวน สอง สาม
สอง สาม
ใครกันที่บอกคุณว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคิด

It's just the way it is
And maybe it's never gonna change (no)
But I got a mind to show my strength (my strength)
And I got a right to speak my mind (my mind)
And I'm gonna pay for this (pay, pay)
They're gonna burn me at the stake (stake)
But I got a fire in my veins (veins)
I wasn't made to fall in line (line)
No, no, I wasn't made to fall in line
No, we weren't made to fall in line, oh

มันแค่เป็นไปตามทางของมัน
และบางทีมันอาจจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันก็มีใจที่จะแสดงพลังของฉัน
และฉันก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดของฉัน
และฉันจะชดใช้สำหรับสิ่งนี้
พวกเขากำลังจะเผาฉันที่เสาเข็ม
แต่ฉันก็มีไฟในสายเลือดของฉัน
ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร
ไม่ ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร
ไม่ ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ทำตามใคร โอ้

Yea, two, three
Right — two, three
Shut your mouth
Stick your ass out for me
March — two, three
Two, three
Who told you you're allowed to think?
Yea, two, three
Right — two, three
Shut your mouth
Stick your ass out for me
March — two, three
Two, three
Who told you you're allowed to think?

ใช่ สอง สาม
ถูกต้อง สอง สาม
หุบปากของคุณ
ลุกขึ้นมาเดินกับฉัน
เดินขบวน สอง สาม
สอง สาม
ใครกันที่บอกคุณว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคิด
ใช่ สอง สาม
ถูกต้อง สอง สาม
หุบปากของคุณ
ลุกขึ้นมาเดินกับฉัน
เดินขบวน สอง สาม
สอง สาม
ใครกันที่บอกคุณว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคิด

Vocabulary

Fall in line:
If a person in an organization falls in/into line, he, she, or it starts to follow the rules and behave according to expected standards of behaviour
การตกอยู่ในกฏระเบียบองค์กร หรือการทำตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดต่างๆ ในการปฏิบัติตัว
ที่มา: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fall-in-line

คุณรู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้

-
-
-
-
-
-