Passenger – Somebody’s Love แปลเพลงสากล

Somebody's Love เป็นเพลงของนักร้องและนักเขียนเพลงชาวอังกฤษ Passenger เพลงได้เปิดตัวใน 17 มิถุนายน 2016 เป็นซิงเกิลนำจากอัลบั้มที่เจ็ดของเขา Young as the Morning Old as the Sea (2016) เพลงถูกเขียนโดย Passenger ในขณะที่ได้ Chris Vallejo มาช่วยในการดำเนินการผลิต ในเนื้อเพลงนั้นพูดถึงทุกคนบนโลกไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ทุกคนต้องการมีตัวตนในสังคม อยากจะมีความรักจากใครสักคนและครอบครัวที่จะอยู่เคียงข้าง วันนี้เราจะมาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

Oh when the winds they blow
You're gonna need somebody to know you
You're gonna need somebody's love to fall into
Oh when the leaves they fall
You're gonna need somebody to call you
You're gonna need somebody's arms to crawl into
To crawl into

โอ้ เมื่อลมได้พัดผ่านไป
คุณจะต้องการให้มีใครสักคนรู้จักคุณ
คุณจะต้องการความรักจากใครสักคน เพื่อตกหลุมรัก
โอ้ เมื่อใบไม้ได้ร่วงหล่นลงมา
คุณจะต้องการให้ใครสักคนโทรหาคุณ
คุณจะต้องการอ้อมแขนของใครสักคน เพื่อโอบเข้าหา
เพื่อโอบเข้าหา

Go and get yourself lost
Like you always do
Sail into the blue
With nobody next to you
Oh but when you wanna get yourself found
There may be no one around
You sink without a sound
You know it's true

ไปและทำให้ตัวของคุณเองหลงทาง
เหมือนที่คุณทำอยู่เสมอ
ออกไปล่องเรือไปในทะเลกว้าง
โดยไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณ
โอ้ แต่เมื่อคุณอยากค้นพบตัวเอง
ในตอนนั้นอาจไม่มีใครอยู่รอบข้างคุณ
คุณจะจมลงไปโดยไร้เสียง
คุณรู้ว่ามันเป็นความจริง

Oh when the winds they blow
You're gonna need somebody to know you
You're gonna need somebody's love to fall into
Oh when the leaves they fall
You're gonna need somebody to call you
You're gonna need somebody's arms to crawl into

โอ้ เมื่อลมได้พัดผ่านไป
คุณจะต้องการให้มีใครสักคนรู้จักคุณ
คุณจะต้องการความรักจากใครสักคน เพื่อตกหลุมรัก
โอ้ เมื่อใบไม้ได้ร่วงหล่นลงมา
คุณจะต้องการให้ใครสักคนโทรหาคุณ
คุณจะต้องการอ้อมแขนของใครสักคน เพื่อโอบเข้าหา

What you're saying is true
You ain't no fool you ain't no liar
You're never gonna get yourself burnt
If you don't start no fires
But with no fire there is no light
With no light you'll never see
All the colors in the world
And all the love that's inside me

สิ่งที่คุณกำลังพูดนั้นเป็นความจริง
คุณไม่ใช่คนโง่ คุณไม่ใช่คนโกหก
คุณจะไม่ทำให้ตัวของคุณถูกเผา
ถ้าคุณไม่ได้จุดไฟขึ้นมา
แต่การไม่มีไฟ ก็ทำให้ไม่มีแสงสว่าง
เมื่อไม่มีแสงสว่าง คุณก็มองไม่เห็น
สีสันทั้งหมดในโลกนี้
และความรักทั้งหมดที่อยู่ภายในตัวฉัน

When the winds they blow
You're gonna need somebody to know you
You're gonna need somebody's love to fall into
Oh when the leaves they fall
You're gonna need somebody to call you
You're gonna need somebody's arms to crawl into
Oh to crawl into

โอ้ เมื่อลมได้พัดผ่านไป
คุณจะต้องการให้มีใครสักคนรู้จักคุณ
คุณจะต้องการความรักจากใครสักคน เพื่อตกหลุมรัก
โอ้ เมื่อใบไม้ได้ร่วงหล่นลงมา
คุณจะต้องการให้ใครสักคนโทรหาคุณ
คุณจะต้องการอ้อมแขนของใครสักคน เพื่อโอบเข้าหา
เพื่อโอบเข้าหา

And oh when the winds they blow
You're gonna need somebody to know
You're gonna need somebody's love to fall into
And oh when the leaves they fall
You're gonna need somebody to call
You're gonna need somebody's arms to crawl into
To crawl into

โอ้ เมื่อลมได้พัดผ่านไป
คุณจะต้องการให้มีใครสักคนรู้จักคุณ
คุณจะต้องการความรักจากใครสักคน เพื่อตกหลุมรัก
โอ้ เมื่อใบไม้ได้ร่วงหล่นลงมา
คุณจะต้องการให้ใครสักคนโทรหาคุณ
คุณจะต้องการอ้อมแขนของใครสักคน เพื่อโอบเข้าหา
เพื่อโอบเข้าหา

คุณรู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้

-
-
-
-
-
-