The Chainsmokers - Who Do You Love ft. 5 Seconds of Summer แปลเพลงสากล

เพลง Who Do You Love เป็นเพลงของ The Chainsmokers ที่ได้วง 5 Seconds of Summer มาร่วมร้อง เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018 เนื้อเพลงพูดถึงท่าทีของคนรักที่เปลี่ยนไป และมั่นใจว่าเธอคงมีคนใหม่แล้ว แต่อยากให้เธอบอกกันมาตามตรงเถอะว่า ตอนนี้เธอรักใคร วันนี้เรามาแปลเพลงนี้กันค่ะ

คำแปลเพลง

Found cigarettes in your Fendi coat
Even though you don't even smoke
Always changin' your access codes
Yeah, I can tell you no one knew

เจอบุหรี่ในเสื้อโค้ท Fendi ของคุณ
แม้ว่าคุณไม่สูบบุหรี่
แถมคุณยังเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ
ผมสามารถบอกคุณได้ ไม่มีใครรู้หรอก

Yeah, you've been actin' so conspicuous
You flip it on me, say I think too much
You're movin' different when we makin' love
Baby, tell me, tell me

คุณทำตัวให้น่าจับตา มีพิรุธ
แล้วพลิกเกมส์บอกว่าผมคิดมากไป
แต่คุณมีท่าทีเปลี่ยนไป เมื่อเรานอนด้วยกัน
ที่รัก บอกผม บอกผม

Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new

ใครกันที่คุณรัก ตอนนี้ใครกันเหรอที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ความจริง
ตอนนี้คุณรักใคร?
สิ่งที่ผมรู้คือเป็นคนใหม่

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

คุณไม่อยากทำให้มันง่ายเหรอ ตอนนี้คุณนอนหลับอยู่ที่ไหน?
เรื่องราวแย่ๆ พวกนี้ ทำให้ผมนอนไม่หลับทั้งคืน แค่ยอมรับมา
ตอนนี้ใครกันที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้ว่าเขาคือใคร

Now, now, who do you, who do you love, love (Yeah)
Now, now, who do you, who do you love now? (Oh)
Now, now, who do you, who do you, you (Yeah)
I wanna know, I wanna know who

ตอนนี้คุณรักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร รักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร รักใคร?
ผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้ว่าเขาคือใคร

Well, keep switchin' your alibi
Or stutterin' when you reply
You can't ever look me in the eye
Well, I can tell, I know you're lyin'

อืม คุณยังเปลี่ยนคำแก้ตัวไปเรื่อย
หรือไม่ก็พูดติดอ่าง เวลาคุณตอบผม
คุณไม่กล้าหันมาสบตาผมด้วยซ้ำ
ผมบอกได้นะ ว่าคุณกำลังโกหกอยู่

'Cause you've been actin' so conspicuous
You flip it on me, say I think too much
We're movin' different while we're makin' love
So, baby, tell me, tell me

คุณทำตัวให้น่าจับตา มีพิรุธ (ทำตัวโดดเด่น)
แล้วพลิกเกมส์บอกว่าผมคิดมากไป
แต่คุณมีท่าทีเปลี่ยนไป เมื่อเรานอนด้วยกัน
ที่รัก บอกผม บอกผม

Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new

ใครกันที่คุณรัก ตอนนี้ใครกันเหรอที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ความจริง
ตอนนี้คุณรักใคร?
สิ่งที่ผมรู้คือ คุณมีคนใหม่

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

คุณไม่อยากทำให้มันง่ายเหรอ ตอนนี้คุณนอนหลับอยู่ที่ไหน?
เรื่องราวแย่ๆ พวกนี้ ทำให้ผมนอนไม่หลับทั้งคืน แค่ยอมรับมา
ตอนนี้ใครกันที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้ว่าเขาคือใคร

Now, now, who do you, who do you love, love (Yeah)
Now, now, who do you, who do you love now? (Oh)
Now, now, who do you, who do you, you (Yeah)
I wanna know, I wanna know who

ตอนนี้คุณรักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร รักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร รักใคร?
ผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้ว่าเขาคือใคร

(Who) You been actin' so conspicuous
(Who) You flip it on me, say I think too much
(Who) Movin' different when we makin' love
(Who) Baby, tell me, tell me

(ใคร) คุณทำตัวให้น่าจับตา มีพิรุธ
(ใคร) แล้วพลิกเกมส์บอกว่าผมคิดมากไป
(ใคร) แต่คุณมีท่าทีเปลี่ยนไป เมื่อเรานอนด้วยกัน
(ใคร) ที่รัก บอกผม บอกผม

Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new

ใครกันที่คุณรัก ตอนนี้ใครกันเหรอที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ความจริง
ตอนนี้คุณรักใคร?
สิ่งที่ผมรู้คือ คุณมีคนใหม่

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

คุณไม่อยากทำให้มันง่ายเหรอ ตอนนี้คุณนอนหลับอยู่ที่ไหน?
เรื่องราวแย่ๆ พวกนี้ ทำให้ผมนอนไม่หลับทั้งคืน แค่ยอมรับมา
ตอนนี้ใครกันที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้ว่าเขาคือใคร

Now, now, who do you, who do you love, love
Now, now, who do you, who do you love now?
Now, now, who do you, who do you, you
Now, now, who do you, who do you love now?

ตอนนี้คุณรักใคร คุณรักใคร
ตอนนี้คุณรักใคร คุณรักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร คุณรักใคร?

You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

คุณไม่อยากทำให้มันง่ายเหรอ ตอนนี้คุณนอนหลับอยู่ที่ไหน?
เรื่องราวแย่ๆ พวกนี้ ทำให้ผมนอนไม่หลับทั้งคืน แค่ยอมรับมา
ตอนนี้ใครกันที่คุณรัก
ผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้ว่าเขาคือใคร

Who do you, who do you love, love
Now, now, who do you, who do you love now?
Now, now, who do you, who do you, you

ตอนนี้คุณรักใคร
ตอนนี้คุณรักใคร คุณรักใคร?
ตอนนี้คุณรักใคร?

Vocabulary

alibi n. ข้อแก้ตัว

conspicuous adj. เด่น จับตา

*ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะคะ ผู้อ่านสามารถแนะนำติชมได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นข้างล่างค่ะ