แปลเพลง From The Ground Up - Dan + Shay

คำแปลเพลง

Grandma and grandpa painted a picture
Of 65 years in one little house
More than a memory
More than saying I do
Kiss you goodnights
And I love you’s
Me and you baby
We’ll walk in their footsteps
We’ll build our own family
One day at a time
10 little toes
A painted pink room
Our beautiful baby looks just like you

คุณย่ากับคุณปู่ได้วาดรูป
กับวันครบรอบ 65 ปีในบ้านเล็กๆ แห่งนี้
มันเป็นมากกว่าความทรงจำ
มากกว่าที่ฉันจะบอกคุณว่า
ฉันจะจูบคุณในคืนนี้
และบอกว่าฉันรักคุณ
ฉันและคุณที่รัก
เราเดินตามรอยเท้าของพวกเขา
เราจะสร้างครอบครัวของเรา
วันละหนึ่งครั้ง
10 นิ้วเท้าเล็กๆ
ห้องที่ถูกทาด้วยสีชมพู
ทารกของเรานั้นน่ารักมาก เขาเหมือนกับคุณเลย

And we’ll build this love from the ground up
Now til forever it’s all of me, all of you
Just take my hand and I’ll be the man your dad hoped that I’d be
And we’ll build this love from the ground up
For worse or for better
And I will be all you need
Beside you I’ll stand through the good and the bad
We’ll give all that we have
And we’ll build this love from the ground up

และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับฉันและคุณ
แค่จับมือฉันเอาไว้ ฉันจะเป็นผู้ชายที่คุณพ่อของคุณหวังจะให้เป็น
และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย
ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวร้ายแค่ไหน
ฉันจะเป็นทุกอย่างของคุณเอง
ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่ามันจะดีหรือแย่อย่างไร
เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้
และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย

This life will go by in the blink of an eye
But I wouldn’t wanna spend it without you by my side
The clouds are gonna roll
The earth’s gonna shake
But I’ll be your shelter
Through the wind and the rain

เวลาของชีวิตจะผ่านไปเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียว
แต่ฉันไม่อยากจะให้มันผ่านไปโดยที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้าง
แม้ว่าเมฆจะม้วนก่อนตัวเป็นพายุ
โลกทั้งใบจะสั่นไหว
แต่ฉันจะเป็นที่พักพิงของคุณ
เราจะผ่านลมผ่านฝนไปด้วยกัน

And we’ll build this love from the ground up
Now til forever it’s all of me, all of you
Just take my hand and I’ll be the man your dad hoped that I’d be
And we’ll build this love from the ground up
For worse or for better
And I will be all you need
Beside you I’ll stand through the good and the bad
We’ll give all that we have
And we’ll build this love from the ground up

และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับฉันและคุณ
แค่จับมือฉันเอาไว้ ฉันจะเป็นผู้ชายที่คุณพ่อของคุณหวังจะให้เป็น
และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย
ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวร้ายแค่ไหน
ฉันจะเป็นทุกอย่างของคุณเอง
ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่ามันจะดีหรือแย่อย่างไร
เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้
และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย

Someday we’ll wake up with thousands of pictures
Of 65 years in this little house
I won’t trade for nothin’ this life that we built
I’ll kiss you goodnight and say I love you still

วันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาพบกับรูปภาพนับพันรูป
ของ 65 ในบ้านเล็กๆ หลังนี้
ฉันจะไม่ยอมแรกชีวิตที่เราสร้างขึ้นมากับอะไรทั้งนั้น
ฉันจะจูบคุณก่อนนอนและบอกว่ายังคงรักคุณทุกวัน

And we’ll build this love from the ground up
For worse or for better
And I will be all you need
Beside you I’ll stand through the good and the bad
We’ll give all that we have
And we’ll build this love from the ground up
From the ground up

และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย
ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวร้ายแค่ไหน
ฉันจะเป็นทุกอย่างของคุณเอง
ฉันจะยืนอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่ามันจะดีหรือแย่อย่างไร
เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้
และเราจะสร้างความรักของเราขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลย
จากที่ไม่มีอะไรเลย