แปลเพลง Problems - A R I Z O N A

คำแปลเพลง

Sometimes I can't tell if anybody really even likes me
I shouldn't care, but I still do and that's a little frightening
Maybe it's all in my head, maybe it's me instead
I shoulda stayed inside, I never shoulda gotten outta bed

บางทีฉันก็บอกไม่ได้หรอกว่าคนอื่นจะชอบฉันหรือปล่าว
ฉันไม่ควรใส่ใจ แต่ฉันก็ยังทำและนั่นทำให้ฉันต้องผวา
บางทีมันอาจอยู่ในหัวของฉัน บางทีมันอาจเป็นเพราะฉันเอง
ฉันควรเก็บมันไว้ ฉันไม่ควรสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแบบนี้ (เพราะฝันร้ายหรือคิดมาก)

'Cause I smoke when I drink, and I drink when I think
On top tonight, but tomorrow I'll be back at the bottom
It comes and it goes, but nobody knows
'Cause I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems

เพราะฉันสูบบุหรี่เมื่อฉันดื่ม และฉันดื่มเมื่อฉันคิดมาก
นอนไม่หลับตลอดทั้งคืน แต่ในตอนเช้าฉันก็แทบจะสลบไสล
มันผุดขึ้นมาในหัวและหายไป แต่ไม่มีใครรู้
เพราะฉันซ่อนมันไว้ ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน

Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, I got problems
Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems

ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ โอ้-โอ้-โอ้-โอ้
ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ ฉันมีปัญหา
ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ โอ้-โอ้-โอ้-โอ้
ฉันซ่อนมันไว้ ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน

Must be nice to not have to think twice 'bout everything always
Not being afraid or if I shouldn't say, yeah, I miss the old days
Maybe it's all in my head, maybe it's me instead, oh
I shoulda stayed inside, I never shoulda gotten outta bed

มันจะต้องดีขึ้นถ้าฉันไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ มากเกินไป
พยายามที่จะไม่กลัวหรือฉันไม่ควรพูด ใช่แล้ว แต่ฉันยังคิดถึงวันเก่าๆ
บางทีมันอาจอยู่ในหัวของฉัน บางทีมันอาจเป็นเพราะฉันเอง
ฉันควรเก็บมันไว้ ฉันไม่ควรสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแบบนี้

'Cause I smoke when I drink, and I drink when I think
On top tonight, but tomorrow, I'll be back at the bottom (bottom)
It comes and it goes, but nobody knows
'Cause I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems

เพราะฉันสูบบุหรี่เมื่อฉันดื่ม และฉันดื่มเมื่อฉันคิดมาก
นอนไม่หลับตลอดทั้งคืน แต่ในตอนเช้าฉันก็แทบจะสลบไสล
มันผุดจึ้นมาและหายไป แต่ไม่มีใครรู้หรอก
เพราะฉันซ่อนมันไว้ ใช่แล้ว ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน

Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, I got problems
Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems
Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems
Yeah, I got-

ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ โอ้-โอ้-โอ้-โอ้
ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ ฉันมีปัญหา
ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ โอ้-โอ้-โอ้-โอ้
ฉันซ่อนมันไว้ ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน
ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ โอ้-โอ้-โอ้-โอ้
ฉันซ่อนมันไว้ ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน
ใช่แล้ว ฉันมี

I got problems
Yeah, I got, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems
Oh-oh-oh, oh
Oh, oh
I hide it, yeah, I'm fitting in, but I got problems

ฉันมีปัญหา
ใช่แล้ว ฉันมี โอ้-โอ้-โอ้-โอ้ โอ้-โอ้-โอ้-โอ้
ฉันซ่อนมันไว้ ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน
โอ้-โอ้-โอ้ โอ้
โอ้ โอ้
ฉันซ่อนมันไว้ ใช่แล้ว ฉันพยายามไม่คิดมัน แต่นั่นสร้างปัญหาให้ฉัน