แปลเพลง Son of Man - Phil Collins (Tarzan)

Son of Man นั้นเป็นเพลงของนักร้องและนักเขียนเพลงชาวอังกฤษ Phil Collins เพลงได้เปิดตัวใน 4 กุมภาพันธ์ 2000 เป็นซิงเกิลใน soundtrack ของการ์ตูนเรื่อง Tarzan ในปี 1999 เพลงได้เขียนและดำเนินการผลิตโดย Phil Collins ในเนื้อเพลงนั้นพูดเกี่ยวกับว่าชีวิตนั้นเป็นเหมือนการเดินทาง และในตอนท้ายสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จะทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ในสักวัน วันนี้เรามาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

Oh, the power to be strong
And the wisdom to be wise
All these things will
Come to you in time
On this journey that you're making
There'll be answers that you'll seek
And it's you who'll climb the mountain
It's you who'll reach the peak

พลังนำมาซึ่งความแข็งแกร่ง
และความรอบรู้นำมาซึ่งความฉลาดเฉลี่ยว
และทั้งหมดนี้จะ
ต้องใช้เวลาเพื่อที่คุณจะมีมัน
ในการเดินทางของคุณครั้งนี้
คุณจะได้ค้นพบกับคำตอบต่างๆ ที่คุณต้องการ
และถ้าคุณเป็นคนปีนเขา
มันก็คือคุณที่จะเป็นคนพิชิตยอดเขา

Son of man, look to the sky
Lift your spirit, set it free
Some day you'll walk tall with pride
Son of man, a man in time you'll be

หนุ่มน้อย มองดูที่ท้องฟ้าสิ
ยกจิตวิญญาณของคุณขึ้นมา และปล่อยให้มันเป็นอิสระ
สักวันคุณจะเติบโตขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ
หนุ่มน้อยที่จะโตเป็นเป็นชายหนุ่มในสักวัน

Though there's no one there to guide you
No one to take your hand
But with faith and understanding
You will journey from boy to man

แม้ว่าจะไม่มีใครคอยนำทางคุณ
ไม่มีใครคอยยื่นมือช่วยเหลือคุณ
แต่ด้วยความเชื่อและความเข้าใจ
คุณจะเติบโตจากเด็กชายไปเป็นชายหนุ่ม

Son of man, look to the sky
Lift your spirit, set it free
Some day you'll walk tall with pride
Son of man, a man in time you'll be

หนุ่มน้อย มองดูที่ท้องฟ้าสิ
ยกจิตวิญญาณของคุณขึ้นมา และปล่อยให้มันเป็นอิสระ
สักวันคุณจะเติบโตขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ
หนุ่มน้อยที่จะโตเป็นเป็นชายหนุ่มในสักวัน

In learning you will teach
And in teaching you will learn
You'll find your place beside the
Ones you love
Oh, and all the things you dreamed of
The visions that you saw
Well, the time is drawing near now
It's yours to claim in all

ในการเรียนรู้คุณได้รับการส่งสอน
และในการสั่งสอนคุณจะได้เรียนรู้
คุณจะพบกับสถานที่ที่คุณเจอ
ใครสักคนที่คุณรัก
โอ้ และทั้งหมดที่คุณเคยใฝ่ฝันหา
วิสัยทัศทั้งหมดที่คุณได้เห็น
ดีละ ในตอนนี้เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว
มันเป็นโอกาสของคุณที่จะไขว่คว้าเอาทุกอย่างไว้

Son of man, look to the sky
Lift your spirit, set it free
Some day you'll walk tall with pride
Son of man, a man in time you'll be

หนุ่มน้อย มองดูที่ท้องฟ้าสิ
ยกจิตวิญญาณของคุณขึ้นมา และปล่อยให้มันเป็นอิสระ
สักวันคุณจะเติบโตขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ
หนุ่มน้อยที่จะโตเป็นเป็นชายหนุ่มในสักวัน

Son of man,
Son of man's a man for all to see

คุณคือหนุ่มน้อย
หนุ่มน้อยที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนจะได้เห็น