แปลเพลง Two Worlds - Phil Collins (Tarzan)

คำแปลเพลง

Put your faith in what you most believe in
Two worlds, one family
Trust your heart
Let fate decide
To guide these lives we see

ฝากความศรัทธาของคุณไว้กับสิ่งที่คุณเชื่อมากที่สุด
สองโลกในหนึ่งครอบครัว
เชื่อมั่นในหัวใจของคุณ
ให้โชคชะตากำหนด
เพื่อนำทางชีวิตใหม่ที่เราจะได้เห็น

A paradise untouched by man
Within this worlds blessed with love
A simple life, they live in peace

สวรรค์ไม่ได้ทำอันตรายกับลูกชายของฉัน
ภายในโลกใบนี้ ที่เต็มไปด้วยความสุข
ชีวิตที่เรียบง่าย พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

Softly tread the sand below your feet now
Two worlds, one family
Trust your heart
Let fate decide
To guide these lives we see

ตอนนี้เหยียบย่ำฝืนทรายที่ใต้เท้าของคุณเบาๆ
สองโลกในหนึ่งครอบครัว
เชื่อมั่นในหัวใจของคุณ
ให้โชคชะตากำหนด
เพื่อนำทางชีวิตใหม่ที่เราจะได้เห็น

Beneath the shelter of the trees
Only love can enter here
A simple life, they live in peace

ภายใต้กำบังที่ใต้ร่มไม้
มีเพียงความรักที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้
ชีวิตที่เรียบง่าย พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

Raise your head up
Lift high the load
Take strength from those that need you
Build high the walls
Build strong the beams
A new life is waiting
But danger's no stranger here

เงยหัวของคุณขึ้น
และมองไกลออกไปข้างหน้า
ใช้ความแข็งแกร่งปกป้องคนที่ต้องการคุณ
สร้างกำแพงสูง
สร้างคานที่แข็งแกร่ง
ชีวิตใหม่กำลังรออยู่
แต่ก็มาพร้อมกับอันตรายที่รออยู่

No words describe a mother's tears
No words can heal a broken heart
A dream is gone, but where there's hope

ไม่มีคำพูดไหนที่จะบรรยายน้ำตาของคนเป็นแม่ได้
ไม่มีคำพูดใดที่สามารถเยียวยาหัวใจที่แตกสลายได้
ความฝันหายได้พังทลาย แต่ก็ยังมีความหวัง

Somewhere something is calling for you
Two worlds, one family
Trust your heart
Let fate decide
To guide these lives we see

มีบางสิ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งกำลังร้องเรียกหาคุณ
สองโลกในหนึ่งครอบครัว
เชื่อมั่นในหัวใจของคุณ
ให้โชคชะตากำหนด
เพื่อนำทางชีวิตใหม่ที่เราจะได้เห็น