แปลเพลง Memories - Maroon 5

คำแปลเพลง

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

ดื่มให้กับคนที่เราเคยมี
ไชโยให้กับความปรานาที่จะให้คุณอยู่กับฉัน แต่คุณไม่
เพราะการดื่มนำกลับมาซึ่งความทรงจำ
ทุกอย่างที่เราเคยผ่านพ้นมาด้วยกัน
ขนมปังปิ้งให้กับคนที่นี่ในวันนี้
ขนมปังปิ้งให้กับคนที่เราพลัดพรากไประหว่างทาง
เพราะการดื่มนำกลับมาซึ่งความทรงจำ
และความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ

There's a time that I remember, when I did not know no pain
When I believed in forever, and everything would stay the same
Now my heart feel like December when somebody say your name
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah

ฉันยังจำช่วงเวลาที่ฉันยังไม่รู้จักกับความเจ็บปวดได้
ในตอนที่ฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไป
ตอนนี้หัวใจของฉันมันรู้สึกหนาวเหน็บเมื่อมีคนพูดถึงชื่อคุณ
เพราะตอนนี้ฉันไม่สามารถโทรหาคุณได้ แต่ฉันจะทำได้ในสักวัน

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, aye aye
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, aye

ทุกๆ คนต่างก็เจ็บปวดในบางครั้ง
ทุกๆ คนต่างก็เจ็บปวดในบางวัน
แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะโอเค
เดินหน้าต่อไปพร้อมยกแก้วขึ้นมา แล้วพูดว่า เอ้

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

นี่สำหรับคนที่เรามี
ไชโยสำหรับความประสงค์ที่ให้คุณอยู่ที่นี่ แต่คุณไม่
เพราะการดื่มนำกลับมาซึ่งความทรงจำ
ของทุกอย่างที่เราเคยผ่านพ้นมาด้วยกัน
ขนมปังปิ้งให้กับคนที่นี่ในวันนี้
ขนมปังปิ้งให้กับคนที่เราพลัดพลาดระหว่างทาง
เพราะการดื่มนำกลับมาซึ่งความทรงจำ
และความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo
Memories bring back, memories bring back you

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo
ความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ

There's a time that I remember when I never felt so lost
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (ooh, yeah)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah

ฉันยังจำได้ในตอนที่ฉันยังไม่เคยรู้สึกกับความสูญเสีย
เมื่อตอนที่ฉันรู้สึกว่าความคับแค้นใจนั้นมีพลังเกินกว่าจะหยุด
ตอนนี้หัวใจของฉันรู้สึกเหมือนถ่าน และมันก็สว่างขึ้นในความมืด
ฉันจะส่งคบเพลิงให้คุณ คบเพลิงที่คุณก็รู้ว่าคุณจะไม่มีวันทิ้งมัน

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, aye aye
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, aye

ทุกๆ คนต่างก็เจ็บปวดในบางครั้ง
ทุกๆ คนต่างก็เจ็บปวดในบางวัน
แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะโอเค
เดินหน้าต่อไปพร้อมยกแก้วขึ้นมา แล้วพูดว่า เอ้

Here's to the ones that we got (oh oh)
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through (no, no)
Toast to the ones here today (aye)
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories (aye)
And the memories bring back, memories bring back you

นี่สำหรับคนที่เรามี
ไชโยสำหรับความประสงค์ที่ให้คุณอยู่ที่นี่ แต่คุณไม่
เพราะการดื่มนำกลับมาซึ่งความทรงจำ
ของทุกอย่างที่เราเคยผ่านพ้นมาด้วยกัน
ขนมปังปิ้งให้กับคนที่นี่ในวันนี้
ขนมปังปิ้งให้กับคนที่เราพลัดพลาดระหว่างทาง
เพราะการดื่มนำกลับมาซึ่งความทรงจำ
และความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo
Memories bring back, memories bring back you
Doo doo, doo doo doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo (ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you

Doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo
ความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ
Doo doo, doo doo doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo, doo doo
Doo doo, doo doo, doo doo doo (ooh, yeah)
ความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
ความทรงจำนำกลับมา ความทรงจำนำกลับมาซึ่งคุณ