แปลเพลง I’d Do It Again – Violette Wautier

LQ5_WwwNi2M I recall when you were mine You used to teach me how to drive You used to make fun of me when I’d cry ฉันเรียกหาคุณเมื่อตอนที่คุณยังเป็นของฉัน คุณเคยสอนวิธีการขับรถให้ฉัน คุณเคยหัวเราะฉันในตอนที่ฉันร้องไห้ And I …

Read More