แปลเพลง I'd Do It Again - Violette Wautier

คำแปลเพลง

I recall when you were mine
You used to teach me how to drive
You used to make fun of me when I’d cry

ฉันเรียกหาคุณเมื่อตอนที่คุณยังเป็นของฉัน
คุณเคยสอนวิธีการขับรถให้ฉัน
คุณเคยหัวเราะฉันในตอนที่ฉันร้องไห้

And I remember how we met
3rd of July I wore a white dress
And your hand was broken you were in a cast (You were in a cast)

และฉันยังคงจำตอนที่เราพบกันครั้งแรกได้
3 กรกฎาคม วันที่ฉันใส่ชุดกระโปรงสีขาว
และมือของคุณก็หัก และอยู่ในการดามโลหะ

And we fell in love
But we both messed it up
You were a storm and I was fire
Yeah we both had enough
Of Things broken on the floor
What were we fighting for

แล้วเราก็ตกหลุมรักกัน
แต่เราทั้งคู่ก็ทำมันวุ่นวาย
คุณเป็นเหมือนพายุส่วนฉันก็เป็นเหมือนไฟ
ใช่แล้ว เราสองคนต่างก็ไม่ยอมใคร
สิ่งต่างๆ พังทลายลงและกองอยู่บนพื้น
เราทะเลาะไปเพื่ออะไรกัน

It was bitter sweet
You were like a dream
And I was your girl on the passenger seat
Right next to you
We were unstoppable
We thought we had it all

มันเป็นเหมือนความรักที่ขมขื่น
คุณเคยเป็นเหมือนความฝันของฉัน
และฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะโดยสาร
นั่งอยู่ข้างๆ กับคุณ
ไม่มีอะไรสามารถหยุดเราทั้งคู่ได้
เมื่อเราคิดว่าเรามีทุกอย่างแล้ว

We used to laugh about the things
That no one else would find funny
Just you and me when nobody’s around

เราเคยหัวเราะให้กับสิ่งต่างๆ
สิ่งที่ไม่มีใครเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องตลก
เพราะมันมีเพียงคุณกับฉัน และไม่มีใครอยู่รอบๆ

And I remember every second
When we broke up in your car
I held a smile and held you in my arms

และฉันยังคงจำได้ในทุกๆ วินาที
เมื่อเราตื่นขึ้นมาในรถของคุณ
ฉันยิ้มให้คุณและมีคุณอยู่ในอ้อมแขนของฉัน

We were so in love
But we both messed it up
You were a storm and I was fire
Yeah we both have given up
It’s not working anymore no
Don’t want to fight no more (oh)

แล้วเราก็ได้ตกหลุมรัก
แต่เราทั้งคู่ก็ทำมันวุ่นวาย
คุณเป็นเหมือนพายุส่วนฉันก็เป็นเหมือนไฟ
ใช่แล้ว เราทั้งคู่ได้ยอมแพ้แล้ว
แต่มันไม่ได้ผลอีกต่อไป
เราไม่อยากจะต่อสู้อีกต่อไป

It was bitter sweet
You were like a dream
And I was your girl on the passenger seat
Right next to you
We were unstoppable
We thought we had it all

มันเป็นเหมือนความรักที่ขมขื่น
คุณเคยเป็นเหมือนความฝันของฉัน
และฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่นั่งอยู่เบาะโดยสาร
นั่งอยู่ข้างๆ กับคุณ
ไม่มีอะไรสามารถหยุดเราทั้งคู่ได้
เมื่อเราคิดว่าเรามีทุกอย่างแล้ว

Even if I knew this would end
I’d do it again
Even if I knew this would end
I’d do it again

แม้ว่าถ้าฉันรู้ว่ามันจะจบลง
ฉันก็จะทำมันอีกครั้ง
แม้ว่าถ้าฉันรู้ว่ามันจะจบลง
ฉันก็จะทำมันอีกครั้ง

Even if I knew this would end
I’d do it again
Even if I knew this would end
I’d do it again

แม้ว่าถ้าฉันรู้ว่ามันจะจบลง
ฉันก็จะทำมันอีกครั้ง
แม้ว่าถ้าฉันรู้ว่ามันจะจบลง
ฉันก็จะทำมันอีกครั้ง

I’d do it again
I’d do it again
I’d do it again

ฉันจะทำมันอีกครั้ง
ฉันจะทำมันอีกครั้ง
ฉันจะทำมันอีกครั้ง

We were so in love
But we both messed it up
I’d do it again

เราได้ตกอยู่ในความรัก
แต่เราทั้งคู่ก็ทำให้มันยุ่งเหยิง
ฉันจะทำมันอีกครั้ง

Storm and fire
Yeah we both had enough
I’d do it again

พายุและไฟ
ใช่แล้ว เรื่องของเรามันจบแล้ว
ฉันจะทำมันอีกครั้ง

Bitter sweet
you were like a dream
But I’d do it again
I’d do it again
Yeah I’d do it again

ความรักที่ขมขื่น
คุณเคยเป็นเหมือนความฝัน
แต่ฉันก็จะทำมันอีกครั้ง
ฉันจะทำมันอีกครั้ง
ใช่แล้ว ฉันจะทำมันอีกครั้ง