แปลเพลง good guys - LANY

คำแปลเพลง

I wanna call you up
Tell you how I feel
But I might scare you away if
I get too real
So I won't text back
For a couple of hours
What I really wanna do is
Bring you flowers

ฉันอยากจะโทรหาคุณ
บอกคุณว่าฉันรู้สึกอย่างไร
แต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกกลัวถ้าหาก
ฉันเข้าใกล้ความจริงมากเกินไป
ฉันจึงไม่ตอบกลับข้อความของคุณ
สักประมาณสองสามชั่วโมงได้
เพราะสิ่งที่ฉันต้องการทำจริงๆ ก็คือ
การได้นำดอกไม้ไปให้คุณ

I'm not gonna hold your hand
Ask if you wanna dance
I can not take you home, you know

ฉันไม่ได้จะจับมือของคุณ
จะไม่ถามว่าคุณจะเต้นกับฉันไหม
ฉันไม่สามารถพาคุณกลับบ้านได้ คุณก็รู้

I just wanna give you everything
Show you I'm a silent gentleman
All I wanna do is let you in
But good guys, good guys never win
I just wanna be the one you call
Anything you need, anything at all
All I wanna do is let you in
But good guys, good guys never win

ฉันแค่อยากจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการ
ทำให้คุณเห็นว่าฉันเป็นผู้ชายเงียบๆ
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณเข้ามา
แต่คนดีๆ คนดีอย่างฉันไม่มีทางทำมันได้หรอก
ฉันแค่ต้องการเป็นคนที่คุณโทรหา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกอย่างเลย
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณเข้ามา
แต่คนดีๆ คนดีอย่างฉันไม่มีทางทำมันได้หรอก

When you stay out late
And I don't hear back
I always wonder where you've been but
I don't ask
You're the one I want
I don't wanna share
But when you talk about someone else
I act like I don't care

เมื่อคุณไม่กลับมาบ้านในตอนกลางคืน
และคุณก็ไม่โทรมาบอกฉันเลย
ฉันยังคงสงสัยอยู่เสมอว่าคุณไปอยู่ไหน
แต่ฉันก็ไม่ถาม
คุณเป็นคนเดียวที่ฉันต้องการ
ฉันไม่ต้องการแบ่งคุณให้ใคร
แต่เมื่อคุณกำลังพูดถึงคนอื่น
ฉันก็ทำเหมือนกับว่าฉันไม่สนใจ

I'm not gonna hold your hand
Ask if you wanna dance
I can not take you home, you know

ฉันไม่ได้จะจับมือของคุณ
จะไม่ถามว่าคุณจะเต้นกับฉันไหม
ฉันไม่สามารถพาคุณกลับบ้านได้ คุณก็รู้

I just wanna give you everything
Show you I'm a silent gentleman
All I wanna do is let you in
But good guys, good guys never win
I just wanna be the one you call
Anything you need, anything at all
All I wanna do is let you in
But good guys, good guys never win

ฉันแค่อยากจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการ
ทำให้คุณเห็นว่าฉันเป็นผู้ชายเงียบๆ
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณเข้ามา
แต่คนดีๆ คนดีอย่างฉันไม่มีทางทำมันได้หรอก
ฉันแค่ต้องการเป็นคนที่คุณโทรหา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกอย่างเลย
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณเข้ามา
แต่คนดีๆ คนดีอย่างฉันไม่มีทางทำมันได้หรอก

So I'll never play it cool
'Til I know you want me too
So I'll never play it cool
'Til I know you want me to

ดังนั้นฉันจะไม่ทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมี
จนกว่าฉันจะรู้ว่าคุณก็ต้องการฉัน
ดังนั้นฉันจะไม่ทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมี
จนกว่าฉันจะรู้ว่าคุณก็ต้องการฉัน

I just wanna give you everything
Show you I'm a silent gentleman
All I wanna do is let you in
But good guys, good guys never win
I just wanna be the one you call
Anything you need, anything at all
All I wanna do is let you in
But good guys, good guys never win

ฉันแค่อยากจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการ
ทำให้คุณเห็นว่าฉันเป็นผู้ชายเงียบๆ
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณเข้ามา
แต่คนดีๆ คนดีอย่างฉันไม่มีทางทำมันได้หรอก
ฉันแค่ต้องการเป็นคนที่คุณโทรหา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกอย่างเลย
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือให้คุณเข้ามา
แต่คนดีๆ คนดีอย่างฉันไม่มีทางทำมันได้หรอก

So I'll never play it cool
'Til I know you want me too

ดังนั้นฉันจะไม่ทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมี
จนกว่าฉันจะรู้ว่าคุณก็ต้องการฉัน

So I'll never play it cool
'Til I know you want me too
So I'll never play it cool
'Til I know you want me too

ดังนั้นฉันจะไม่ทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมี
จนกว่าฉันจะรู้ว่าคุณก็ต้องการฉัน
ดังนั้นฉันจะไม่ทุ่มเททุกอย่างที่ฉันมี
จนกว่าฉันจะรู้ว่าคุณก็ต้องการฉัน