แปลเพลง if this is the last time - LANY

คำแปลเพลง

Hey mom, I know
We're getting old
And the lines on our hands have changed
But you still look at me the same

เฮ้แม่ครับ ฉันรู้
เรากำลังแก่ลง
รอยที่หลังมือของเราได้เปลี่ยนไป
แต่คุณยังคงมองดูฉันเหมือนกับที่เคย

Hey Mom, guess what?
You're really tough
And I know you did all you could
Just to make sure my life was good

เฮ้แม่ครับ อะไรหนะเหรอ
คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมาก
และฉันรู้ว่าคุณทำทุกอย่างที่สามารถทำได้
เพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตของฉันจะดี

Sorry for the fights and the tone of my voice
Sorry for the nights when I made the wrong choice
Life is flying by and it's hitting me now
I hope it's not but

ขอโทษที่เคยทะเลาะ และน้ำเสียงที่รุนแรงของฉัน
ขอโทษสำหรับคืนที่ฉันเคยทำผิดพลาด
ชีวิตได้ดำเนินไป และมันกำลังเล่นตลกกับฉันในตอนนี้
ฉันหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้น แต่

If this is the last time please come close
I love you with all my heart, you know
I don't wanna cry, I'm bad at goodbye
If this is the last time
Then let's do the things we always do
Like go to the mall and buy some shoes
I don't wanna cry, I'm bad at goodbye
If this is the last time

ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย โปรดเข้ามาใกล้ๆ ได้ไหม
ฉันรักคุณหมดทั้งหัวใจ ซึ่งคุณก็รู้
ฉันไม่อยากจะร้องไห้ ฉันเป็นคนบอกลาไม่เก่ง
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
เราไปทำในสิ่งที่เราเคยทำกันดีไหม
เช่นไปที่ห้างสรรพสินค้า และซื้อรองเท้าสักคู่
ฉันไม่อยากจะร้องไห้ ฉันเป็นคนบอกลาไม่เก่ง
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย

Hey dad, what's up?
Miss you so much
Yeah, the shade of your hair is changed
But I look up to you the same

เฮ้พ่อครับ เป็นยังไงบ้าง
ฉันคิดถึงคุณมาก
ใช่แล้ว ฉันเห็นสีผมของคุณเปลี่ยนไป
แต่ฉันก็ยังมองดูคุณเหมือนกับที่เคย

Taught me how to fish, taught me how to ride a bike
Taught me how to love, how to treat a woman right
Life is flying by and it's hitting me now
I hope it's not but

สอนฉันให้ตกปลา สอนฉันให้ขี่จักรยาน
สอนฉันให้มีความรัก และวิธีปฏิบัติกับผู้หญิง
ชีวิตได้ดำเนินไป และมันกำลังเล่นตลกกับฉันในตอนนี้
ฉันหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้น แต่

If this is the last time please come close
I love you with all my heart, you know
I don't wanna cry, I'm bad at goodbye
If this is the last time
Then let's do the things we always do
Like go for a drive or watch the news
I don't wanna cry, I'm bad at goodbye
If this is the last time

ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย โปรดเข้ามาใกล้ๆ ได้ไหม
ฉันรักคุณหมดทั้งหัวใจ ซึ่งคุณก็รู้
ฉันไม่อยากจะร้องไห้ ฉันเป็นคนบอกลาไม่เก่ง
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
เราไปทำในสิ่งที่เราเคยทำกันดีไหม
เช่นไปขับรถเล่น หรือนั่งดูข่าว
ฉันไม่อยากจะร้องไห้ ฉันเป็นคนบอกลาไม่เก่ง
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย

Hey you, sit back
Don't go so fast

เฮ้คุณ นั่งลงก่อนสิ
จะรีบไปไหน

If this is the last time please come close
I love you with all my heart, you know
I don't wanna cry, I'm bad at goodbye
If this is the last time
So let's do the things we always do
Or maybe we try something brand new
I don't wanna cry, I'm bad at goodbye
If this is the last time

ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย โปรดเข้ามาใกล้ๆ ได้ไหม
ฉันรักคุณหมดทั้งหัวใจ ซึ่งคุณก็รู้
ฉันไม่อยากจะร้องไห้ ฉันเป็นคนบอกลาไม่เก่ง
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
ไปทำในสิ่งที่เราเคยทำกันดีไหม
หรือบางทีเราอาจจะลองทำสิ่งใหม่ๆ
ฉันไม่อยากจะร้องไห้ ฉันเป็นคนบอกลาไม่เก่ง
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย

If this is the last time
If this is the last time
Oh
If this is the last time
If this is the last time
If this is the last time
Oh
If this is the last time

ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
โอ้
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย
โอ้
ถ้าหากนี่เป็นครั้งสุดท้าย