แปลเพลง Live Forever - Liam Payne, Cheat Codes

คำแปลเพลง

Jaded, faded, self-medicated
I didn't know I was waiting for you, yeah, yeah
Broken, smoking, 'til you came into focus
Sobered me up off of one hit of you

เหนื่อยล้า เศร้าหมอง ลองยาด้วยตัวเอง
ฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังนั่งรอคุณอยู่
อกหัก สูบบุหรี่ จนกระทั่งคุณได้เข้ามาในสายตาของฉัน
มันทำให้ฉันสร่างเมาขึ้นจากการมาของคุณ

Wasn't even trying to chase a high
I just didn't wanna feel so low, low, low
Know I'm gonna miss the crazy nights
But you made me wanna let it all go

ฉันไม่ได้พยายามที่จะใฝ่สูง
แต่ฉันแค่ไม่อยากรู้สึกตกต่ำก็เท่านั้น
รู้ว่าฉันกำลังจะสุญเสียสิ่งบ้าๆ นี้ไป
แต่การเข้ามาของคุณให้ทำให้ฉันอยากปล่อยให้มันไป

I was always gonna live fast, die young
Slow down when you came along, yeah
Burn bright, burn out
But now you make me wanna live forever
All that runnin', gonna give it up for you
Nothing ever get me high like you do
Some way, somehow

ฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตประมาทเสมอมา
นั่นมันทำให้ฉันมีสติเมื่อได้พบคุณ
แม้จะตาบอด หรือหมดไฟ
แต่ตอนนี้คุณทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ทุกอย่างที่ฉันทำมา ฉันจะมอบมันไว้กับคุณ
ไม่มีอะไรทำให้ฉันมีความหวังเหมือนกับคุณ
ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง

You and I, we're gonna live forever
Forever
You and I, we're gonna live forever

คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ตลอดไป
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

Reckless, restless, I let it get so hectic
All the way up with my head in the sky, yeah, yeah
Too much, too gone, too many, too fun
I don't know how but I got out alive

บ้าบิ่น กระสับกระส่าย ฉันทำให้มันวุ่นวาย
กับความคิดทั้งหมดของฉันที่อยู่บนท้องฟ้า
มากเกินไปแล้ว จำนวนมาก สนุกมาก
ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ตอนนี้มันทำให้ฉันมีชีวิตอีกครั้ง

Wasn't even trying to chase a high
I just didn't wanna feel so low, low, low
Know I'm gonna miss the crazy nights
But you made me wanna let it all go

ฉันไม่ได้พยายามที่จะใฝ่สูง
แต่ฉันแค่ไม่อยากรู้สึกตกต่ำก็เท่านั้น
รู้ว่าฉันกำลังจะสุญเสียสิ่งบ้าๆ นี้ไป
แต่การเข้ามาของคุณให้ทำให้ฉันอยากปล่อยให้มันไป

I was always gonna live fast, die young
Slow down when you came along, yeah
Burn bright, burn out
But now you make me wanna live forever
All that runnin', gonna give it up for you
Nothing ever get me high like you do
Some way, somehow

ฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตประมาทเสมอมา
นั่นมันทำให้ฉันมีสติเมื่อได้พบคุณ
แม้จะตาบอด หรือหมดไฟ
แต่ตอนนี้คุณทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ทุกอย่างที่ฉันทำมา ฉันจะมอบมันไว้กับคุณ
ไม่มีอะไรทำให้ฉันมีความหวังเหมือนกับคุณ
ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง

You and I, we're gonna live forever
Forever
You and I, we're gonna live forever
Some way, somehow
You and I, we're gonna live forever

คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ตลอดไป
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ไม่ทางใด ก็ทางหนึ่ง
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

The party's over, let the good times roll
But we're still gonna lose control
Lose my mind, getting high on you
High on you
The party's over, let the good times roll
But we're still gonna lose control
Lose my mind, getting high on you

ปาร์ตี้จบลงแล้ว ให้ช่วงเวลาดีๆ ผ่านเข้ามา
แต่เรายังคงควบคุมสติไม่ได้
มันทำให้ฉันไม่มีสติ หลงไหลอยู่กับคุณ
หลงไหลอยู่กับคุณ
ปาร์ตี้จบลงแล้ว ให้ช่วงเวลาดีๆ ผ่านเข้ามา
แต่เรายังคงควบคุมสติไม่ได้
มันทำให้ฉันไม่มีสติ หลงไหลอยู่กับคุณ

You and I, we're gonna live forever, forever and ever
You and I, we're gonna live forever
Forever and ever
You and I, we're gonna live forever
Forever and ever
You and I, we're gonna live forever
Forever and ever
You and I, we're gonna live forever

คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป ตลอดไปและตลอดกาล
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ตลอดไปและตลอดกาล
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ตลอดไปและตลอดกาล
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป
ตลอดไปและตลอดกาล
คุณและฉัน พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

Live fast, die young
Slow down when you came along, yeah
Burn bright, burn out
But now you make me wanna live forever

ความประมาททำให้ตายเร็ว
นั่นมันทำให้ฉันมีสติเมื่อได้พบคุณ
แม้จะตาบอด หรือหมดไฟ
แต่ตอนนี้คุณทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ตลอดไป