แปลเพลง Midnight - Alesso feat. Liam Payne

คำแปลเพลง

Always thought I was losing the race
Looking for love in all the wrong places
Really don't know how we made it here

คิดอยู่เสมอว่าฉันกำลังสูญเสียโอกาส
กำลังมองหาความรักในสถานที่ที่ไม่ใช่
ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าเราทำมันอยู่ที่นั่นได้อย่างไร

Never thought I was worth what you give
Never felt quite alive, now I'm living
Yeah, you kill my doubts, they disappear

ไม่เคยคิดว่าฉันมีค่ากับสิ่งที่คุณให้
ไม่เคยรู้ว่ากำลังมีชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้ฉันยังอยู่
ใช่แล้ว คุณทำลายความสงสัยของฉัน ทำให้มันหายไป

When I feel like nothing's gonna hold me down
Hold me down, you do
Used to be scared of falling, 'til you came around
Came around

เมื่อฉันรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นอิสระของฉันได้
ปิดกั้นอิสระของฉัน ใช่แล้วคุณช่วยฉัน
ฉันเคยกลัวที่จะล้มเหลว จนกระทั่งได้พบกับคุณ
ได้พบกับคุณ

Now I just wanna stay here and fall into midnight
Want nobody else now, only you feel right
Time enjoyed wasted's not wasted time
So stay 'til the morning, stay for a while
I just wanna lay here and fall into midnight
And fall right into you

ตอนนี้ฉันแค่อยากจะอยู่มันตรงนี้ และสนุกไปกับคืนนี้
ไม่ต้องการใครแล้วในตอนนี้ เพราะคุณทำให้ฉันรู้สึกโอเค
ใช้เวลาเพื่อสนุก ไม่ใช่การเสียเวลา
ดังนั้นโปรดอยู่จนประทั่งเช้า อยู่กับฉันอักสักหน่อย
ฉันแค่ต้องการนอนอยู่ตรงนี้ และสนุกไปกับคืนนี้
และนอนลงไปที่ตัวของคุณ

And fall right into you

และนอนลงไปที่ตัวของคุณ

Like a rock, I was set in my ways
Always thought I was too far from grace, yeah
I was numb before but now I feel

เหมือนกับหิน ฉันได้กำหนดทิศทางของฉัน
คิดเสมอว่าฉันอยู่ไกลจากความดีมากเกินไป
ฉันเคยโง่มาก่อน แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกแบบนั้นแล้ว

Any problem, we'll figure it out
Any love lost, we'll bring back around
Any broken heart, we'll make it heal

ทุกปัญหา เราจะหาทางออกได้
ทุกความรักที่เสียไป เราจะนำมันกลับมาได้
ทุกการอกหก มันจะได้รับการรักษา

When I feel like nothing's gonna hold me down
Hold me down, you do
Used to be scared of falling, 'til you came around
Came around

เมื่อฉันรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นอิสระของฉันได้
ปิดกั้นอิสระของฉัน ใช่แล้วคุณช่วยฉัน
ฉันเคยกลัวที่จะล้มเหลว จนกระทั่งได้พบกับคุณ
ได้พบกับคุณ

Now I just wanna stay here and fall into midnight
Want nobody else now, only you feel right
Time enjoyed wasted's not wasted time
So stay 'til the morning, stay for a while
I just wanna lay here and fall into midnight
And fall right into you

ตอนนี้ฉันแค่อยากจะอยู่มันตรงนี้ และสนุกไปกับคืนนี้
ไม่ต้องการใครแล้วในตอนนี้ เพราะคุณทำให้ฉันรู้สึกโอเค
ใช้เวลาเพื่อสนุก ไม่ใช่การเสียเวลา
ดังนั้นโปรดอยู่จนประทั่งเช้า อยู่กับฉันอักสักหน่อย
ฉันแค่ต้องการนอนอยู่ตรงนี้ และสนุกไปกับคืนนี้
และนอนลงไปที่ตัวของคุณ

And fall right into you
And fall right into you

และนอนลงไปที่ตัวของคุณ
และนอนลงไปที่ตัวของคุณ

Yeah, when I feel like nothing's gonna hold me down
Hold me down, you do
Used to be scared of falling, 'til you came around
Came around

ใช่แล้ว เมื่อฉันรู้สึกเหมือนว่าไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นอิสระของฉันได้
ปิดกั้นอิสระของฉัน ใช่แล้วคุณช่วยฉัน
ฉันเคยกลัวที่จะล้มเหลว จนกระทั่งได้พบกับคุณ
ได้พบกับคุณ

Now I just wanna stay here and fall into midnight
Want nobody else now, only you feel right
Time enjoyed wasted's not wasted time
So stay 'til the morning, stay for a while
I just wanna lay here and fall into midnight
And fall right into you

ตอนนี้ฉันแค่อยากจะอยู่มันตรงนี้ และสนุกไปกับคืนนี้
ไม่ต้องการใครแล้วในตอนนี้ เพราะคุณทำให้ฉันรู้สึกโอเค
ใช้เวลาเพื่อสนุก ไม่ใช่การเสียเวลา
ดังนั้นโปรดอยู่จนประทั่งเช้า อยู่กับฉันอักสักหน่อย
ฉันแค่ต้องการนอนอยู่ตรงนี้ และสนุกไปกับคืนนี้
และนอนลงไปที่ตัวของคุณ