แปลเพลง Saved My Life - Sia

คำแปลเพลง

Boom, boom, boom
Beats my heart, heart, heart
Baby boom, boom, boom
In the dark, dark, dark
Baby boom, boom, boom
Fall apart, part, part
Baby boom, boom, boom
From the start, start, start

บูม บูม บูม
หัวใจเต้น เต้น เต้น
เสียงดัง บูม บูม บูม
ในความมืด มืด มืด
เสียงดัง บูม บูม บูม
แตกสลาย สลาย สลาย
เสียงดัง บูม บูม บูม
จากจุดเริ่มต้น เริ่มต้น เริ่มต้น

But I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
Yeah, I've been waiting for you

แต่ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ใช่ ฉันกำลังรอคุณอยู่

Well someone must have sent you here to save my life
Someone must have sent you to save me tonight
I know that in darkness I have found my light
I know that in darkness I've been given sight
In your loving arms I feel delight
In your loving arms I'll be alright
Someone must have sent you to save me tonight
Someone must have sent you here to save my life

ดีละ ใครสักคนจะต้องส่งคุณมาที่นี่ เพื่อช่วยชีวิตฉัน
ใครสักคนจะต้องส่งคุณมา เพื่อช่วยฉันในคืนนี้
ฉันรู้ว่าในความมืดมิด ฉันจะพบกับแสงสว่าง
ฉันรู้ว่าในความมืดมิด ฉันจะมองเห็นหนทาง
ในอ้อมแขนแห่งรักของคุณ ฉันรู้สึกปีติยินดี
ในอ้อมแขนแห่งรักของคุณ ฉันจะไม่เป็นไร
ใครสักคนจะต้องส่งคุณมา เพื่อช่วยฉันในคืนนี้
ใครสักคนจะต้องส่งคุณมาที่นี่ เพื่อช่วยชีวิตของฉัน

Save my life, save my life
Save my life, save my life
Save my life, save my life
Save my life, save my life

ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน

High, high, high
We take flight, flight, flight
Baby high, high, high
Touch the sky, sky, sky
Baby high, high, high
Diamond nights, nights, nights
Baby, high, high, high
'Cause love don't lie, lie, lie

ความสูง สูง สูง
เราขึ้นเครื่อง
ที่รัก ความสูง สูง สูง
สัมผัสท้องฟ้า ท้องฟ้า ท้องฟ้า
ที่รัก ความสูง สูง สูง
เพชรกลางคืน กลางคืน กลางคืน
ที่รัก ความสูง สูง สูง
เพราะรักไม่โกหก โกหก โกหก

I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you
I've been waiting for you

ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่
ฉันกำลังรอคุณอยู่

Well someone must have sent you here to save my life
Someone must have sent you to save me tonight
I know that in darkness I have found my light
I know that in darkness I've been given sight
In your loving arms I feel delight
In your loving arms I'll be alright
Someone must have sent you to save me tonight
Someone must have sent you here to save my life

ดีละ ใครสักคนจะต้องส่งคุณมาที่นี่ เพื่อช่วยชีวิตฉัน
ใครสักคนจะต้องส่งคุณมา เพื่อช่วยฉันในคืนนี้
ฉันรู้ว่าในความมืดมิด ฉันจะพบกับแสงสว่าง
ฉันรู้ว่าในความมืดมิด ฉันจะมองเห็นหนทาง
ในอ้อมแขนแห่งรักของคุณ ฉันรู้สึกปีติยินดี
ในอ้อมแขนแห่งรักของคุณ ฉันจะไม่เป็นไร
ใครสักคนจะต้องส่งคุณมา เพื่อช่วยฉันในคืนนี้
ใครสักคนจะต้องส่งคุณมาที่นี่ เพื่อช่วยชีวิตของฉัน

Save my life, save my life
Save my life, save my life
Save my life, save my life
Save my life, save my life

ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน

Save my life, save my life
Save my life (someone must have sent you here to)
Save my life, save my life
Save my life, save my life
You saved my life

ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน (ใครสักคนจะต้องส่งคุณมาเพื่อ)
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
ช่วยชีวิตฉัน ช่วยชีวิตฉัน
คุณได้ช่วยชีวิตฉัน