แปลเพลง End of Time - K-391, Alan Walker & Ahrix

End of Time เป็นเพลงของโปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ชาวนอร์เวย์ Alan Walker โปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์ชาวนอร์เวย์ K-391 และได้ร่วมร้องกับนักร้องหญิงอย่าง Ahrix เพลงได้เปิดตัวโดยออกอากาศบน YouTube ใน 6 มีนาคม 2020 วันนี้เรามาแปลเพลงนี้กัน

คำแปลเพลง

When things are right, then you just know
There is something in your eyes that brings me home
'Cause when there's love, you don't let go
So as long as you're with me you're not alone, you'll never be

เมื่อทุกอย่างโอเค ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่า
มีบางอย่างในดวงตาของคุณที่นำพาฉันกลับมาบ้าน
เพราะเมื่อมีความรักเข้ามา คุณต้องไม่ปล่อยมันไป
ตราบใดที่คุณยังอยู่กับฉันคุณก็จะไม่โดดเดียว ไม่มีวันเป็นแบบนั้น

I wanna tell you what I feel and really mean it
I wanna shout it from the rooftops to the sky
'Cause if you ever need a friend you know I'll be it
From tonight until we see the end of time

ฉันอยากจะบอกว่าฉันรู้สึกอย่างไรและหมายถึงอะไร
ฉันอยากขึ้นไปตะโกนบนยอดหลังคาและบอกกับท้องฟ้าว่า
หากคุณต้องการเพื่อน รู้ไว้เลยว่ายังมีฉันเสมอ
นับตั้งแต่คืนนี้ไปจนกว่าเวลาจะสูญสลาย

I'll cross my heart
And hope to die
We're always and forever, I'll be by your side
When days are dark
And stars don't align
We're always and forever 'til the end
The end of time

ฉันขอมอบหัวใจของฉัน
และพร้อมที่จะตาย
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ
แม้ในวันที่มืดมน
และดวงดาวไม่ส่องแสง
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่า
เวลาจะสูญสลาย

When we look back, and when we're old
We'll see your footprints next to mine along the road
And I don't know, what the future holds
But as long as you're with me you're not alone, you'll never be

เมื่อเรามองย้อนกลับไป และเมื่อเราแก่ตัวลง
คุณจะเห็นรอยเท้าของคุณกับฉันตลอดเส้นทางที่ผ่านมา
และฉันไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะมีอะไรรออยู่
แต่ตราบใดที่คุณยังอยู่กับฉันคุณก็จะไม่โดดเดียว ไม่มีวันเป็นแบบนั้น

I wanna tell you what I feel and really mean it
I wanna shout it from the rooftops to the sky
'Cause if you ever need a friend you know I'll be it
From tonight until we see the end of time

ฉันอยากจะบอกว่าฉันรู้สึกอย่างไรและหมายถึงอะไร
ฉันอยากขึ้นไปตะโกนบนยอดหลังคาและบอกกับท้องฟ้าว่า
หากคุณต้องการเพื่อน รู้ไว้เลยว่ายังมีฉันเสมอ
นับตั้งแต่คืนนี้ไปจนกว่าเวลาจะสูญสลาย

I'll cross my heart
And hope to die
We're always and forever, I'll be by your side
When days are dark
And stars don't align
We're always and forever 'til the end
The end of time

ฉันขอมอบหัวใจของฉัน
และพร้อมที่จะตาย
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ
แม้ในวันที่มืดมน
และดวงดาวไม่ส่องแสง
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่า
เวลาจะสูญสลาย

I'll cross my heart
And hope to die
We're always and forever, I'll be by your side
When days are dark
And stars don't align
We're always and forever 'til the end
The end of time

ฉันขอมอบหัวใจของฉัน
และพร้อมที่จะตาย
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ
แม้ในวันที่มืดมน
และดวงดาวไม่ส่องแสง
เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่า
เวลาจะสูญสลาย

The end of time

เวลาจะสูญสลาย