แปลเพลง good for her – Jeremy Zucker

คำแปลเพลง

She's with a new boy now
I know that they're better off now
She's with a new boy now

ตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้ว
ฉันรู้ว่าพวกเขาดูเหมาะสมกันดี
ตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้ว

She's with a new boy now
I know that they're better somehow
She's with a new boy now

ตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้ว
ฉันรู้ว่ามันดีจะกว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายคนใหม่แล้ว

คุณรู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้

-
-
-
-
-
-