แปลงเพลง hell or flying – Jeremy Zucker

JCs0OBS_sPI I’m petrified that you’re dying by design Waste every day Until you’re wasted and afraid ฉันเสียใจที่คุณถูกออกแบบมาให้ตายทั้งเป็น ถูกทำลายไปในทุกวัน จนคุณหมดหวังและหวาดกลัว I hope it doesn’t hurt That I don’t make it worse …

Read More