Touchstone & Ian Standerwick – She’s Wonderful แปลเพลงสากล

She’s Wonderful นั้นเป็นเพลงของวงดนตรีร็อคอังกฤษ Touchstone นักดนตรีอิเล็อกทรอนิกส์ชาวอังกฤษ Ian Standerwick เพลงได้ถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 12 ตุลาคม 2012 โดย Digitized Recordings ในรูปแบบของ Vocal Mix และ Instrumental Mix

Read more