The Chainsmokers – Who Do You Love ft. 5 Seconds of Summer แปลเพลงสากล

hPc7m1ffj3s เพลง Who Do You Love เป็นเพลงของ The Chainsmokers ที่ได้วง 5 Seconds of Summer มาร่วมร้อง เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018 เนื้อเพลงพูดถึงท่าทีของคนรักที่เปลี่ยนไป และมั่นใจว่าเธอคงมีคนใหม่แล้ว แต่อยากให้เธอบอกกันมาตามตรงเถอะว่า ตอนนี้เธอรักใคร วันนี้เรามาแปลเพลงนี้กันค่ะ Found cigarettes in your Fendi coat …

Read More